Foreningen Gennemsigt

Kigkurren 8D 2tv

2300 København S

 

e:

cvr: 35690336

 

Facebook Twitter

Foreningen Gennemsigt

Foreningens formål er at arbejde for gennemsigtighed i og forståelsen af demokratiske processer i Danmark og EU.

 

Foreningen støtter og iværksætter projekter, der gennem formidling eller borgerinddragende aktiviteter har til formål at

gøre politik og demokratiske processer tilgængelige og gennemskuelige for borgerne, samt at styrke demokratisk dannelse i samfundet.

 

Særlige indsatser kan rettes mod børn, unge, yngre stemmeberettigede og udsatte grupper, men foreningens overordnede formål retter sig mod hele samfundets bredde.

 

Foreningen er partipolitisk uafhængig.